• Afd. Rolfsted, Skolevej 16, 5863 Ferritslev, tlf.:, 72533770. Afd. Bøgehøj, Overvejen 54, 5792 Årslev
 • 7253 3740

Broskolen

 • ikon
  Flemming Mortensen den 09-02-2016
  Hej,
  Hermed fremsendes indbydelse til dialogmøde omkring inklusion i skole og dagtilbud.
   
  På vegne af
  Jakob Vejlø og Ulrik Bollerup Thomsen
  Chefer i Opvækst og Læring, forebyggelse, skoler og dagtilbud
 • ikon
  Ole Kattai den 09-02-2016
  D. 8/2 var der tøndeslagning i indskolingen.
 • ikon
  Flemming Mortensen den 08-02-2016

  Kære forældre.

   Alle folkeskoler skal måle elevernes trivsel én gang om året. Vores skole gennemfører trivselsmålingen i perioden frem til d. 30. marts 2016. Trivselsmålingen er en del af skolens arbejde med at forbedre elevernes trivsel.

  Trivselsmålingen gennemføres i den almindelige undervisning. Dit barns svar er vigtigt for at give deres lærere og pædagoger et godt afsæt for det videre arbejde med at skabe bedst mulig trivsel i klassen.
  Se mere i vedlagte bilag.
  vh Flemming Mortensen

   

 • ikon
  Flemming Mortensen den 02-02-2016
  Skolebestyrelsen inviterer smiley

  Klasseforældrerådene er skolebestyrelsens livline til de enkelte klassers forældre. Vi håber derfor, at det vil være muligt for alle klasser at blive repræsenteret på dette møde, hvor klasseforældrerådene, det pædagogiske personale og skolebestyrelsen drøfter forhold af stor betydning for vores børn / elever.
  Invitation er vedlagt.
  På bestyrelsens vegne
  Flemming Mortensen
 • ikon
  Flemming Mortensen den 09-11-2015
  Kære alle.  

  Tusind tak for godt samarbejde mellem skole og hjem - og et godt arbejde begge steder - 
  uden hvilket vi ikke kunne score så fint i den nationale undersøgelse af elevernes trivsel. 

  Vi ligger i det "grønne" felt som nr. 153 i social trivsel. Det er super flot!

  Ugebrevet A4 har kortlagt, hvordan eleverne har det i folkeskolen. Miljøet spiller en afgørende rolle for, om børn er glade for skolen og trives fagligt. Se hvordan det står til med mobning, larm og koncentration i timerne i vores skole her:


  http://www.ugebreveta4.dk/find-dit-barns-skole-saadan-trives-de-danske-skoleboe_20247.aspx

  Undersøgelsen fra A4 viser en klar sammenhæng mellem faglig og social trivsel. Skolerne, som klarer sig bedst, når det drejer sig om faglig trivsel, får gennemsnitlig også de bedste bedømmelser, når det gælder social trivsel og ro og orden.

  På kommende møder mellem skole og hjem håber jeg, at I / vi vil få lejlighed til at glæde os - og til at snakke om hvilke forhold, vi sammen kunne se på for at gøre det endnu bedre.

  Tak til alle -    smiley

  Venlig hilsen
  Flemming Mortensen
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen

Tryllefløjten

Opera - en del af kulturel rygsæk

Nyhed billede
Operasangeren Jesper Buhl besøgte Broskolen og gav børnene en god oplevelse med operaen Tryllefløjten.

Her ses et billede fra Rolfsted skole