• Afd. Rolfsted, Skolevej 16, 5863 Ferritslev, tlf.:, 72533770. Afd. Bøgehøj, Overvejen 54, 5792 Årslev
 • 7253 3740

Broskolen

 • ikon
  Flemming Mortensen den 17-11-2015
  Møde med klasseforældreråd, personale og skolebestyrelse afholdes tirsdag d. 1. marts 2016 fra kl. 19.00 til 21.00 på afd. Rolfsted.

  Mødet er flyttet fra tirsdag d. 24. november 2015 pga mange afbud / manglende tilmeldinger.
  Da mødet har størst værdi, hvis vi er mange i målgruppen, der sammen mødes for at udvikle vores skole, flyttes mødet frem til det spirende forår 
  Vi laver tilmeldingsproces i februar.

  Dagsorden for mødet er vedlagt.

  vh Flemming Mortensen
 • ikon
  Flemming Mortensen den 09-11-2015
  Kære alle.  

  Tusind tak for godt samarbejde mellem skole og hjem - og et godt arbejde begge steder - 
  uden hvilket vi ikke kunne score så fint i den nationale undersøgelse af elevernes trivsel. 

  Vi ligger i det "grønne" felt som nr. 153 i social trivsel. Det er super flot!

  Ugebrevet A4 har kortlagt, hvordan eleverne har det i folkeskolen. Miljøet spiller en afgørende rolle for, om børn er glade for skolen og trives fagligt. Se hvordan det står til med mobning, larm og koncentration i timerne i vores skole her:


  http://www.ugebreveta4.dk/find-dit-barns-skole-saadan-trives-de-danske-skoleboe_20247.aspx

  Undersøgelsen fra A4 viser en klar sammenhæng mellem faglig og social trivsel. Skolerne, som klarer sig bedst, når det drejer sig om faglig trivsel, får gennemsnitlig også de bedste bedømmelser, når det gælder social trivsel og ro og orden.

  På kommende møder mellem skole og hjem håber jeg, at I / vi vil få lejlighed til at glæde os - og til at snakke om hvilke forhold, vi sammen kunne se på for at gøre det endnu bedre.

  Tak til alle -    smiley

  Venlig hilsen
  Flemming Mortensen
 • Jens Mildahl Andersen den 03-11-2015
  2x på udeskole.
  Plantede træer sammen med Naturskolen
  i forbindelse med projekt: "Genplant Planeten"
  se artikel og billeder fra Fyens Stiftstidende d. 3.11. 2015
 • ikon
  Ole Kattai den 28-10-2015
  Mandag d. 26. august havde 1., 2. og 3. klasse kordag som led i Kulturel Rygsæk.
  Som det fremgår af klippene, blev der gået til sagen.

  Se filmklippene her
  http://www.skoletube.dk/video/1425657/aeb8cf1662571094f334
 • 26-11-2015
  -17:30
  5.x Skole-Hjem Samtaler november 2015 · 5X
  1
 • 26-11-2015
  09:00-16:00
  Broskolen/ Fælles temadag TR og AMR i Faaborg ·
  1
 • 27-11-2015
  15:10-22:00
  SFO 2 RS: Skøjtedisco i Odense · 4X · 5Y · 5X
  1

Skoleintra opdateres


Aktivering af fælles SSO loginside

Itslearning påbegynder nu aktiveringen af den fælles SSO loginside. Vi forventer ingen nedetid. Aktiveringen vil ske under øget monitorering.

Plan for aktivering

Tirsdag den 24. november kl. 10.00 - Servergrupperne Tyr og Vandande
Torsdag den 26. november kl. 10.00 - Servergrupperne Ofnir og Alvis
Mandag den 30. november kl. 10.00 - Servergrupperne Kvasir og Duratro
Tirsdag den 1. december kl. 10.00 - Servergrupperne Heidrun og Goin

Broskolens skoleintra hører til på Duratro